Garantier

Garantier


På allt du köper från oss lämnar vi naturligtvis garanti.

Det är dock  alltid tillverkaren som har sista ordet när det gäller garantiåtaganden, men vi som leverantör sätter alltid våra kunders intresse i första hand och försöker lösa alla problem som kan uppstå.

Vi har delat upp detta i följande delar:

Inredning:
På all inredning såsom pumpstolar, schamponeringar, torkhuvar, climazoner, rullbord, arbetsplatser, klippallar, mm. lämnar vi 12 månaders garanti, detta innebär att om en vara inte fungerar som den skall, pga. tillverkningsfel, har du som kund rätt att få varan reparerad utan kostnad alternativt om det inte går att reparera, få varan utbytt mot en ny likvärdig. Det är alltid du som kund som skall se till att vi får varan tillsänd oss och detta sker på kundens bekostnad. Om varan bedöms ha ett garantifel, så är du som kund skadelös och vi står för de utlägg som har uppstått i samband med returfrakt.

Garantin gäller inte om det är du som kund som har orsakat skadan på produkten, tillexempel genom att inte sköta den enligt anvisningarna.

 

Elektroniska produkter:
På alla elektroniska produkter såsom fönar, platttänger, värmeborstar, värmespolar mm. lämnar vi 12 månaders garanti, detta innebär att om en vara inte fungerar som den skall, pga. tillverkningsfel, har du som kund rätt att få varan reparerad utan kostnad alternativt om det inte går att reparera, få varan utbytt mot en ny likvärdig. Det är alltid du som kund som skall se till att vi får varan tillsänd oss och detta sker på kundens bekostnad. Om varan bedöms ha ett garantifel, så är du som kund skadelös och vi står för de utlägg som har uppstått i samband med returfrakt.

Garantin gäller inte om det är du som har orsakat skadan, tillexempel genom att tappa en fön i golvet.

 

Klippmaskiner:
På alla klippmaskiner lämnar vi 12 månaders garanti, detta innebär att om en vara inte fungerar som den skall, pga. tillverkningsfel, har du som kund rätt att få varan reparerad utan kostnad alternativt om det inte går att reparera, få varan utbytt mot en ny likvärdig. Det är alltid du som kund som skall se till att vi får varan tillsänd oss och detta sker på kundens bekostnad. Om varan bedöms ha ett garantifel, så är du som kund skadelös och vi står för de utlägg som har uppstått i samband med returfrakt.

Garantin gäller till exempel inte om ett skär blivit slött efter ett tag, maskinen laddar dåligt efter ett års användande och liknande situationer. Man kan inte lämna garantier på sådant, då det är väldigt individuellt hur man sköter sina skär och hur man laddar sina maskiner. Dock gäller garantin om skäret är slött redan från början eller att maskinen laddar dåligt direkt när den är ny, då ringer man oss och så löser vi det hela snabbt och enkelt och på bästa sätt för dig som kund.

 

Saxar
Att lämna någon garanti på en sax är svårt, antingen är den dålig från början, då byter vi ut den direkt, eller också fungerar den perfekt för att sedan bli slö efter en tids användning, det går då inte att påvisa ett garantifel, på grund av att den förmodligen har blivit slö genom oaktsamt användande.

Likadant är det om man råkar tappa saxen i golvet, naturligtvis gäller då  inga som helst garantier.

Om man köper en sax kan man inte lämna tillbaka den på grund av att man inte gillar den, det är alltid en chansning att köpa en sax, men dock kan vi lova att alla de saxar vi säljer är av högsta kvalitet och tillverkade av de främsta saxtillverkarna som finns, detta borgar för att våra saxar alltid levereras i perfekt skick.

 

Kemivaror:
Vi lämnar garanti på alla de kemivaror vi säljer, det är dock tämligen ovanligt att fel uppstår på denna typ av produkt. Är det ett uppenbart fabrikationsfel, dvs. den fungerar inte alls som den skall, vill vi att du kontaktar oss för vidare instruktioner om återsändande och utbyte av varan.  Oftast är det dock ett handhavande fel som har skett när en kemiprodukt reklameras, vi låter alltid tillverkaren titta på produkten för att utröna vad som kan vara fel.